Zabawy sensoryczne
Zabawy sensoryczne rozwijają u dzieci zmysły: dotyku, wzroku, ruchu, smaku i węchu. Mają bardzo pozytywny wpływ na uczenie się i zapamiętywanie, a także pozwalają na odkrywanie i poznawanie świata poprzez zabawy. Zabawy sensoryczne pobudzają do twórczego działania, wzmagają naturalną potrzebę ruchu, a poza tym relaksują dzieci i uczą świadomie korzystać ze swoich zmysłów.

Zabawy ruchowe z elementami Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne ma przede wszystkim na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka. Ważnym aspektem metody jest wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna oparta o ruch. Kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni, wspomaganie rozwoju dziecka w aspekcie emocjonalnym i społecznym oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie przy wykorzystaniu zabaw ruchowych są doskonałą formą pracy z małymi dziećmi.

Zabawy z językiem angielskim
Zabawy z językiem angielskim wprowadzają dzieci w świat języków obcych, a ponadto stymulują do nauki języka ojczystego – polskiego. Zajęcia mają charakter zabawy, a ich głównym celem jest kształtowanie prawidłowej wymowy. Ciekawe propozycje zajęć z wykorzystaniem muzyki, plastyki, zabaw paluszkowych i zabawach ruchowych rozwijają także wyobraźnię dziecka i ułatwiają w przyszłości naukę w przedszkolu lub szkole.

Multisensoryka
Proponowane zajęcia mają na celu:
– wspieranie całościowego rozwoju Malucha
– wykluczaniu deficytów sensorycznych, które są związane z deprywacją sensoryczną (niedostateczna ilość różnorodnych bodźców, które są potrzebne do prawidłowego rozwoju).
– określenie profilu sensorycznego dziecka – nadmiernego poszukiwania lub unikania pewnych bodźców sensorycznych, które mogą być oznaką zaburzeń integracji sensorycznej.